Koncept

Det kan være svært at være leder. Nej. Det er svært (og hårdt) at være en god leder.

I hvert fald i begyndelsen. Men hvorfor er det egentlig det?
Måske handler det om at vi glemmer det allervigtigste i funktionen som leder – nemlig at være os selv. At komme udover vores “rolle” som leder og i stedet turde være menneske, turde være autentiske, turde smide masken og turde lede gennem sit ærlige WHY. Og ikke lede på den måde, som vi tror at andre gerne vil have.

Lad os nu bare kalde en skovl for en skovl, smide masken og være helt os selv. For det er bare så meget nemmere at navigere i.

Opskriften på den gode leder kommer indefra

Vi kan købe bøger, melde os til kursus, melde os til foredrag og vi kan få en ledelses konsulent ud i vores firma og blive klogere på disciplinen ledelse – og det er mega fedt! Men hvad nu hvis vi lagde fokus et andet sted – nemlig inden du bliver leder – eller lige efter at du har fået muligheden for at blive leder?

Jeg mener ikke standard ledelses kurser, men om at flytte fokus til at det handler om den enkelte person, som skal udfordre sine “superhelte tanker”. De tanker, som vedkommende har omkring det at være leder. De fleste mennesker har erfaringer med gode og dårlige ledere – typisk vil alle disse erfaringer danne et idealbillede omkring “hvordan man skal være som leder”. Disse tanker er urealistiske idealer, som vi bevidst eller ubevidst vil forsøger at leve op til.

Problemet er at vi samler ALLE de idealer og superheltetanker vi har, og gør det til vores målestok for succes. Det er umuligt at leve op til!

I det sekund du tager en kopi af noget, så ved du godt hvad der sker – den bliver i hvert fald ikke lige så god som originalen. Og her sker det spændende – for lige der vil du som leder bruge rigtig mange ressourcer på at sammenligne dig med noget som ikke findes. Alle dine tanker er jo en samling af mange forskellige mennesker – du prøver faktisk at leve op til noget som ikke findes – derfor vil det ikke lykkedes.

Så fokus skal være på at få filtreret de SUPERHELTE tanker fra, som ikke er fakta. Når disse er væk, kan vi få fokus på det centrale i det her – nemlig DIG som menneske; Hvad er du for et menneske? Hvad er dine værdier? Hvad gør dig glad? Hvornår trives du bedst? Hvad er mest vigtig for dig? Hvad driver dig som menneske? Når alt dette er talt igennem og du har fundet frem til kernen i sig selv – og med dette fokus tager lederkasketten på, så vil der være så meget mere ærlighed og autentisitet at bygge videre på.

Så fokus på at bygge en leder op med at starte med personens WHY og få personen til at eje dette og være stolt af dette – så vil vi få så mange gode, glade og lækre ledere i dansk erhvervsliv.

Så konceptet handler om et personligt forløb som strækker sig over 3-4 måneder.

Introduktion
Jeg kommer ud og observerer dig på din arbejdsplads i 8 timer. Jeg er din skygge for en dag og udfærdiger en rapport omkring hvad jeg helt ærligt ser. Du bliver ikke puttet i nogen kasse eller sat i en boks – jeg bruger kræfterne på at se dig som det menneske du er.

Face to face møder hvor vi får klarlagt hvilke tanker som egentlig ubevidst får lov til at styre din adfærd. VI filtrerer dine tanker. Det som er relevant bliver – resten smider vi ud. 4 møder

Step 1
Step 2

Face to face møder hvor vi går ind og finder ud af hvorfor du er som du er. Hvorfor er din adfærd som den er og få kortlagt din livshistorie på godt og ondt. Vi taler samtidig om hvordan du bruger din livshistorie i dag. Vi finder essensen af dig som menneske. 4 møder.

Her samler vi alt vi har talt om, og i fællesskab laver vi en formel som tilsikrer at du husker hvem du er og hvorfor du er som du er og hvad du skal have fokus på fremdadrettet for at du bliver den leder som du gerne vil være. 2 møder

Step 3

Under hele hele forløbet vil du have mulighed for at bruge mig som ledelses sparring 24/7.

Luk Menu